Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovih web stranica prihvatate sve uslove i pravila korišćenja koji slede.

Pinleather.rs zadržava pravo izmene ili dopune uslova korišćenja, jednostrano bez prethodnog obaveštenja i nije odgovoran za nastale posledice koje se mogu pojaviti kao posledica promena.

 

Prava i obaveze

Pinleather.rs prodaje robu i usluge na teritoriji Republike Srbije isključivo korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije za svoje ime i za svoj račun.

Obavljanjem online kupovine preko web stranica Pinleather.rs korisnik ostavlja određene lične podatke. Korisnik je saglasan da Pinleather.rs ovako dobijene lične podatke i podatke o transakcijama koristi isključivo za potrebe poslovanja: slanja naručenih proizvoda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije.

Korisnik robu plaća dostavljaču i oslobađa Pinleather.rs od odgovornosti za štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Pinleather.rs nije odgovoran.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika, kojima dajemo mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje, kao i to da li žele da trajno izbrišemo njihove podatke iz baze.

 

Sigurnost podataka

Pinleather.rs se nalazi na serveru provajdera i sa naše strane koristimo sve što je u našoj moći da zaštitimo podatke koji zlonamernici mogu neovlašćeno preuzeti. Međutim, ne možemo garantovati zaštitu podataka od presretanja, krađe, ili zloupotrebe od strane trećih lica.

Važno:
U slučaju da se ne slažete sa gornjim uslovima korišćenja molimo Vas da ne koristite web stranice Pinleather.rs, odnosno da napustite naše stranice, u suprotnom, odnosno Vašim pristankom dajete saglasnost da se slažete sa svim navedenim uslovima.

U slučaju da ste korisnik koji ne želi dalje da koristi servise zbog kojih je ostavio lične podatke, možete zatražiti da trajno izbrišemo Vaše podatke iz baze putem email adrese [email protected].